Iskolánkról

 

 

Közzétételi Lista Letölthető itt >>>

 

„Mi, a Kiss Árpád Általános Iskola dolgozói arra törekszünk, hogy tanulóink testi-lelki fejlődéséhez rendezett környezetet és nyugodt légkört biztosítsunk, tehetségük kibontakoztatásához maximális segítséget nyújtsunk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk az alapkészségek fejlesztése mellett az idegen nyelv, az informatika és a környezetvédelem oktatásának.

Fontosnak tartjuk az egészséges személyiség fejlődéséhez szükséges közösségi programok szervezését. Meglévő hagyományaink ápolásának és újak megszilárdításának célja múltunk felfedezése, az elődök tisztelete, a kortársak megértése, toleráns magatartás kialakítása.”

 

 

A Kiss Árpád Általános Iskola rövid története

 

A polgári fiúiskola 1875-től, a leányiskola 1879-től a Deák Ferenc utcában, a mai Balassi Bálint Gim­názium helyén működött. Célja a művelt középosztály megteremtése volt a városban. (Komjáthy Jenő köl­tő 1881-87-ig tanított itt magyart és latint.) 1903-ban új épületbe költözött, a mai Bajcsy-Zs. út 7. szám alá. (A fiúiskola megszűnt, a gimnáziumba olvadt.) A földszinten 1937-ig óvoda működött.

Az épületet Ungár Vilmos budapesti építész tervezte, a kivitelezése Mocsányi Károly és Székely Marcell építészek nevéhez fűződik. Az iskola államilag segélyezett Községi Polgári Leányiskola néven szerepelt, de 1906-ban államosították. Az iskola megszervezője és első igazgatója Tomeskó Nándor volt 1875-1915-ig.

 

A tanárok száma az 1910-es évek elejéig 6-7, 1923-24-ben már 21- 23. A balassagyarmati polgári iskola a maga nemében a megyében az első volt. Népszerűségét mutatja a tanulók számának növekedése, így 1907-től gyakran indítottak párhuzamos osztályokat. Voltak 60-as létszámú osztályok is, még a tanári szo­bát is tanteremnek használták. Az 1920-as évek végéig a tanulólétszám 300 körül volt.

Az I. világháború éveiben az iskola teljes odaadással teljesítette hazafias kötelességeit. Pénzt, adományokat gyűjtöttek a hadiözvegyeknek, árváknak, katonáknak hósapkákat, térdmelegítőket varrtak, stb. 1914-15-ben női kereskedelmi tanfolyamot szerveztek a polgári iskolát végzettek számára, hogy megkönnyítsék a kereskedelmi pályán való elhelyezkedést. Ez egy évig tartott és 25 fő feletti létszám volt szükséges hozzá.

1918-19-ben kevés jelentkező volt, ezért nem szervezték meg, majd 1925-től ismét indítottak, de már 2 éves tanfolyamot. 1927-ben középfokú iskolává minősítették, tárgyi felszereltsége gyarapodott. Az 1931-32-es tanévtől megszüntették a szülők rossz anyagi helyzete miatt.

 

1937-től újra működött az épületben, az óvoda helyén polgári fiúiskola. A fiú- és leányiskola 1940-ben egyesült Wolcsánszky János igazgatósága alatt. Ettől kezdve 4 fiú- és 4 leányosztály volt. 1943-ban ismét engedélyezték a női kereskedelmi szaktanfolyam indítását.

 

Kiemelt szerepet tulajdonítottak a magyar nyelv művelésének; Madách Önképzőkör működött már az 1890-es évektől, magas színvonalú városi kulturális rendezvényeket szerveztek. A befolyt összeget jótékony célra fordították. 1939-ben megalakult a Mikszáth Kálmán Önképzőkör is.

Az iskola a háború utolsó éveiben is működött. Az épület lényeges károsodást nem szenvedett, de a könyvtár teljes egészében, a szemléltető eszközök nagy része elpusztult. A háború befejezése utáni két tanévben a polgári iskola fokozatosan megszűnt, 1947-től általános iskolaként működik.

Ének-zene tagozat 1977-78-as, nyelvi tagozat 1981-82-es tanévtől működik az iskolában. 1986. áprilisában vette fel Kiss Árpád nevét. Jelenleg 427 tanulója, 34 pedagógusa, és 3 segítője van az iskolának.

 

Igazgatók voltak: Tomeskó Nándor, Dr. Szlávikné Váradi Etelka, Molnár Kálmán, Dr. Hámosné Dusovszky Mária, Wolcsánszky János, Dr. Szalkai Zoltán, Völgyi Lászlóné, Hajdu József, Viczián Pál, Deák Ferenc, Aradi György, Bacsúr Sándor, Tibay András.

 

 

 

 

Kiss Árpád-napok

 

 

 

Költészet napja a Kiss Árpád Általános Iskolában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018-as tanév rendje

 

 

Jövedelemadó 1%

Kérjük támogassa iskolánkat jövedelemadója 1%-ával.
A Kiss Árpád Nevelési Alapítvány adószáma:

19163710-1-12

Támogatásukat előre is köszönjük!